ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο πρόεδρος και το ΔΣ του Κυπριακού Ομίλου Επανιέλ Μπρετόν – ΚΟΕΜ καλεί όλα τα μέλη του Ομίλου αλλά και όλους τους κυνόφιλους κυνηγούς, ιδιοκτήτες Επανιέλ Μπρετόν και όλους τους ενδιαφερόμενους σε Ενημερωτική Συνάντηση και Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021, στις 20:00, στην αίθουσα του Εστιατορίου “White Kantara” στην Κοφίνου.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1. Εγγραφή / Οικονομική τακτοποίηση Μελών
  2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΚΟΚ
  3. Απολογισμός και Έκθεση Πεπραγμένων
  4. Οικονομικός Απολογισμός
  5. Συζήτηση

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Νοείται ότι θα ληφθούν υπόψιν οι επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες και τα πρόσφατα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη λήψη μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού CΟVID 19. Σε περίπτωση που εξαγγελθούν μέτρα τα οποία δεν θα επιτρέπουν την διεξαγωγή της Ενημερωτικής Συνάντησης και Γενικής Συνέλευσης θα υπάρξει αναβολή και καθορισμός νέας ημερομηνίας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 99542115 & 99598217.

 

Δ.Σ. ΚΟΕΜ